sobota, 22 czerwca 2019

Usługa pastora Mariana Biernackiego

Zapraszamy do wysłuchania 3 kazań z usługi pastora Mariana Biernackiego w naszym zborze.
Kazania z soboty 15 czerwca dotyczą tematu:
Roli Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka i kościoła.

Rola Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka i kościoła- cz. 1


Rola Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka i kościoła cz.2

Kazanie z niedzieli 16 czerwca dotyczyło tematu, aby stawiać sobie cele w wierze.

Postaw sobie cele w wierze- 16. 06. 2019


czwartek, 13 czerwca 2019

ZAPROSZENIE
Pastor Marian Biernacki


Zapraszamy serdecznie na wykład Słowa Bożego

 15 czerwca  (sobota) godz. 17:00

        Tematy: Rola Ducha Świętego w Kościele.

                Rola Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka.

W niedzielne nabożeństwo o godz. 10:30 nasz gość usłuży kazaniem

Mówcą będzie Pastor Marian Biernacki z Gdańska

Kazanie z 9 czerwca

Kazanie z niedzieli 9 czerwca
Usługa: pastor Marek Jończyk
II Księga Samuela 24, 18-25

Poniższy link przenosi nas na stronę z kazaniem:

sobota, 8 czerwca 2019

Kazanie z 2 czerwca

Kazanie z niedzieli 2 czerwca 2019
Usługa: pastor Marek Jończyk
II Księga Samuela 24

Poniższy link przenosi nas na stronę z kazaniem:


Kazanie z 26 maja

Kazanie z niedzieli 26 maja 2019
Usługa: pastor Marek Jończyk
Temat: Ostatnie słowa Dawida
II Księga Samuela 23, 1- 39

Poniższy link przenosi nas na stronę z kazaniem:
Kazanie z niedzieli 26 maja 2019Nabożeństwo