sobota, 4 stycznia 2020

Występ dzieci- z 22 grudnia 2019

Kolęda "Dzisiaj w Betlejem" w wykonaniu Natana

Występ dzieci- Historia o trzech drzewach

Kolęda "Wśród nocnej ciszy" w wykonaniu dzieci

Kolęda w wykonaniu Tymoteusza


Kazanie z niedzieli 29 grudnia

Kazanie z niedzieli 29 grudnia 2019
Usługa: pastor Marek Jończyk
Rozważanie z Listu do Rzymian 3, 1- 31
Kazanie z niedzieli 29 grudnia

Kazanie z niedzieli 22 grudnia

Kazanie z niedzieli 22 grudnia 2019
Usługa: pastor Marek Jończyk
Kazanie nagrane nie w pełni- rozważanie z Księgi Malachiasza
Kazanie z niedzieli 22 grudnia 2019


Występ dzieci z okazji Pamiątki narodzin Pana Jezusa Chrystusa


Prezenty świąteczne dla najmłodszych i seniorówKazanie z niedzieli 15 grudnia 2019

Kazanie z niedzieli 15.12.2019
Usługa: pastor Marek Jończyk
Temat: Rozważanie z Listu do Rzymian 2, 7- 29
Kazanie z niedzieli 15 grudnia

Nabożeństwo