O nas

  Pastor Zboru

                                  
                          Marek Jończyk

ZROZUMIENIE KOŚCIOŁA
 Baptyści tworzą zbory, czyli zgromadzenia ludzi, którzy "narodzili się na nowo" i pragną razem umacniać się w wierze. Celem istnienia zborów jest modlitwa, nauczanie i niesienie pomocy. Zbory są autonomiczne, czyli niezależne od jakiejś centralnej władzy, ale współpracują ze sobą. Na czele stoją Pastorzy, Starsi Zboru i Diakoni odpowiedzialni za nauczanie i praktyczne chrześcijańskie życie jego członków. W Polsce istnieje ponad 80 zborów baptystów.
 

SKĄD NAZWA

W języku greckim, w którym został napisany Nowy Testament, "baptize" znaczy "chrzcić przez zanurzenie w wodzie". Biblijna praktyka chrztu, to zanurzenie w wodzie wierzącego, który w ten sposób manifestuje swoją wiarę. Chrzest jest wyrazem i wynikiem osobistej decyzji naśladownictwa Chrystusa i odrodzenia się z Ducha Świętego. Jednocześnie jest aktywnym włączeniem się w życie Kościoła.

KIM SĄ BAPTYŚCI?

Rodowód baptystów sięga czasów Reformacji, kiedy to nastąpiło duchowe przebudzenie w Niemczech. Charakteryzowało się ono powrotem do źródła wiary, którym dla chrześcijan jest Pismo Święte. Dlatego naczelna zasadą Kościoła Baptystów jest opieranie się na Piśmie Świętym zarówno jeśli chodzi o doktrynę jak i praktykę.

    "Jezus rzekł: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; kto we mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie."    Ew. Jana 11:25Zbór Maranatha Kościoła Chrześcijan Baptystów, usytuowany jest w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 94, pięć minut drogi od niemieckiej granicy i dziesięć minut od pięknej plaży Morza Bałtyckiego. Sam budynek nazywany jest przez znawców perłą architektury Zachodniego Wybrzeża, jest pomnikiem Bożej wierności w pomnażaniu tego, co przynosimy przed Jego oblicze.


    W 1984 roku rozpoczęto budowę kaplicy, która została ukończona w 1988 roku. Uroczyste otwarcie domu modlitwy "Maranatha" zgromadziło wielu mieszkańców naszego miasta i rozpoczęło nowy rozdział życia zborowego. Równocześnie z fizyczną budową trwała budowa duchowego Kościoła, która została uwieńczona chrztem wiary.

    W czasie budowy doświadczyliśmy wiele łask i cudów od Pana, byliśmy wspomagani przez braci z kraju i Skandynawii. Od tej pory do dziś trwa ustawiczna praca wewnątrz i na zewnątrz.

    Warto wspomnieć, iż budynek jest usytuowany w miejscu, gdzie stała hitlerowska szkoła oficerska i jest dowodem zwycięstwa światłości nad ciemnością. Miejsce treningu do zadawania śmierci Bóg zmienił na miejsce, gdzie oddaje Mu się chwałę w Duchu i w Prawdzie.

Nabożeństwo