środa, 1 kwietnia 2015

Jakie jest Twoje stanowisko wobec krzyża?

"Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą." 1 List do Koryntian1,18

Z pewnością już o tym słyszałeś, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu dla zbawienia zgubionych ludzi. Pozostaje jednak pytanie, czy konkretny człowiek sam uważa się też za zgubionego. To dlatego niejeden reaguje ze złością i denerwuje się, gdy mówi mu się o krzyżu. Człowiek jest dumny i nie chce słyszeć, że jest z nim źle.
Niemniej jednak krzyż Golgoty przemawia do nas. Tam Syn Boży, który przyszedł na ziemię z miłości do nas, zgubionych ludzi, został zabity z rąk własnych stworzeń, które Go nie chciały. A jednak ten straszny czyn, dowodzący jak ogromne jest zło ludzkich serc, stał się podstawą wiecznego ratunku i wszelkich błogosławieństw dla ludzi.
Krew Chrystusa, która została przelana na tym krzyżu, stała się środkiem do przebłagania Boga za wszystkie nasze grzechy. Czy potrafisz to pojąć?
Tak wielka była miłość Boga, że czyn ludzkiej nienawiści Bóg obrócił w źródło największych błogosławieństw dla wszystkich pokoleń ludzi.
Każdy grzesznik, nieważne jak odrażający może być w oczach innych ludzi, może zostać całkowicie oczyszczony ze wszelkich swoich grzechów przez tę kosztowną krew Syna Bożego- Jezusa Chrystusa. Wystarczy ona, by zmyć wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Kto w głębokim żalu nad swym własnym stanem będzie szukać dla siebie schronienia w krzyżu Zbawiciela i uczyni to z wiarą, że także i dla niego tam umarł, ten znajdzie prawdziwe przebaczenie swoich grzechów. Taki człowiek otrzyma pokój dla swego sumienia i serca oraz życie wieczne.
Taką oto jest mowa o krzyżu, której musi uwierzyć każdy człowiek, chcący uniknąć wiecznego potępienia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Nabożeństwo