sobota, 3 września 2016

Chrzest

W ubiegłą niedzielę czyli 28 sierpnia w naszym zborze mieliśmy wspaniałą uroczystość. Był to chrzest trojga dorosłych osób. Chrzest jest według nauki biblijnej ustanowieniem Pańskim. Wyraża on doświadczenie przez indywidualnego wyznawcę Jezusa, Bożego cudu przemiany grzesznika w człowieka odrodzonego czyli chrześcijanina. Chrzest stanowi symboliczną i zewnętrzną manifestację tego, co rzeczywiście dokonało się w życiu osoby nowonarodzonej przez Słowo i Ducha. Z Biblii dowiadujemy się, że chrzczono tam, gdzie było dużo wody. Tak i my czynimy obecnie- chrzest w morzu.

Uwielbienie i krótkie Słowo od pastora

Chrzest Jakuba
Chrzest Moniki

Chrzest Adrianny

Chrzest udzielany jest przez całkowite zanurzenie w wodzie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego osobie szczerze wierzącej w Jezusa Chrystusa, pokutującej ze swoich grzechów i pragnącej żyć nowym życiem z Bogiem.
Po chrzcie wodnym udaliśmy się do kościoła na nabożeństwo. Brat Irek podzielił się z nami Słowem na temat uczniostwa. Wszyscy jesteśmy w szkole Pana Jezusa i powinniśmy uczyć się od Niego, naśladować Go każdego dnia.

Usługa Słowem br. Irka

Nabożeństwo